Křivka sklonem

Zadání sklonu různými metodami

Příkaz csct_slopev umožňuje konstruovat 2D křivku (polyline) s přímými segmenty zadávánými různými metodami sklonu (stoupání/klesání). Segmenty křivky zadáváte vždy jeho délkou a sklonem určeným jako ±stupně (úhel), jako % (procento) sklonu, jako %% (promile, lze zadat i jako “‰”) sklonu nebo jako sklonový poměr 1:X.

Last updated