Civil Tools
CZ
Search
K

Křivka sklonem

Zadání sklonu různými metodami
Příkaz csct_slopev umožňuje konstruovat 2D křivku (polyline) s přímými segmenty zadávánými různými metodami sklonu (stoupání/klesání). Segmenty křivky zadáváte vždy jeho délkou a sklonem určeným jako ±stupně (úhel), jako % (procento) sklonu, jako %% (promile, lze zadat i jako “‰”) sklonu nebo jako sklonový poměr 1:X.
Last modified 1yr ago