Souběh tras

Vytvoří 2D křivku mezi vybranými trasami.

Příkaz csct_soubeh_tras vytvoří 2D křivku mezi dvěma trasami tak, aby kolmá vzdálenost libovolného bodu křivky k oběma trasám byla shodná. Rozsah souběhu zadá uživatel pomocí staničení první vybrané trasy. Může zvolit pouze počáteční místo souběhu nebo přidat i koncové staničení, kde souběh tras ukončí. Přesnost výpočtu se řídí nastavením frekvence, která určuje vzdálenost bodů vytvářené 2D křivky. Výchozí hodnota poměru vzdáleností 1:1, tedy shodná vzdálenost křivky od obou tras, lze upravit dle potřeby.

Funkci využijete například při modelování proti sobě jdoucích svahů, u kterých je nutné šířkově zacílovat hranu paty svahu.

Last updated