Svahovky

Sada nástrojů sloužících pro vykreslování dynamických svahových značek mezi dvěma či více křivkami

Příkaz csct_SlopePatternCreate zobrazí po vybrání dvou 2D křivek okno pro vytvoření svahových značek. Nástroj umožňuje nastavit parametry svahovek (délka krátké svahovky, rozestupy svahovek, mezery, počet cyklů a hladiny). Parametry jsou závislé na délce segmentů. Výsledkem je vygenerování svahových značek dynamicky napojených na definující 2D křivky. Při úpravě geometrie těchto křivek dojde automaticky k aktualizaci svahových značek. Parametry svahovek je možné upravovat i dodatečně pomocí příkazu csct_SlopePatternModify. Je možné rozlišovat násep, zářez či příkop. Dle volby uživatele svahovky přizpůsobují svůj vzhled a polohu.

Příkaz csct_SlopePatternErase svahovky odstraní (při zachování definujících křivek). Pro potřeby sdílení výkresu s uživatelem nedisponujícím nástroji Civil Tools je možné svahovky rozložit na standardní úsečky příkazem csct_SlopePatternExplode.

Last updated