Odhumusování

Jednoduché generování odhumusovaného povrchu

Nástroj pro generování odhumusovaného povrchu na základě křivkami zadaných polygonů a hloubek jednotlivých skrývek ornice, které vycházejí z pedologického průzkumu. Uživatel jednoduše vybere hladinu s hraničními křivkami a texty, výsledný styl a funkce následně vygeneruje odhumusovaný povrch o různých hloubkách skrývky. Lze vybrat také různé jednotky pro hloubku odhumusování.

Během běhu funkce se kontroluje správnost hranic regionů odhumusování a vizuálně jsou zobrazeny případné chyby – např. označení křížení, oblouků:

Last updated