Rozdělit trasu

Nástroj pro rychlé rozdělení trasy v projektu Civil 3D®

Jak je patrné již z názvu, tak tato funkce umožní uživatelům původní jednu trasu v libovolném staničení rozdělit na dvě trasy. Výchozí trasa je při tomto dělení zachována, ale do výkresu jsou vytvořeny dvě nové trasy, které přesně kopírující trajektorii původní trasy. Podobně jako u funkce spojit trasu, i zde pracuje tento nástroj s podélným profilem. Pokud tedy máme u trasy vytvořený podélný profil, tak při rozdělování dojde k vytvoření odděleného profilu i pro nově vzniklé trasy.

Last updated