Výpis podsestav

Exportuje pkt soubory a seznam vybraných podsestav z výkresu

Příkaz csct_listusedsubassemblies otevře dialogové okno se seznamem podsestav z aktuálního výkresu. V seznamu lze filtrovat pomocí výběru šablon, ze kterých chceme podsestavy vypsat. Seznam obsahuje pouze vlastní uživatelské podsestavy, automaticky odfiltruje výchozí podsestavy Civilu (např. modré sirky).

Exportovaný výpis obsahuje jednoduchý seznam použitých podsestav. Exportované podsestavy obsahují .pkt soubory, které lze předat nebo archivovat společně s výkresem pro zajištění funkčnosti koridorů.

Last updated