COGO body z povrchu

Vytvoří skupinu COGO bodů

Příkaz csct_SurfacePoints vytvoří z vybraného povrchu skupinu COGO bodů. U projektů zemních úprav je často třeba vytyčit body ve vrcholech upraveného terénu. Tento nástroj z vybraného Civil 3D povrchu vygeneruje vlastní skupinu COGO bodů (předpona “CST”), kterou je možné poté vyexportovat do textového souboru.

Last updated