Entita na segmenty

Převod jakékoliv křivky na segmentovanou křivku

Příkaz csct_curve2lin převede jakékoliv objekty typu úsečka, 2D křivka, 3D křivka, spline, oblouk či kružnice na křivku složenou z přímých segmentů zadané přesnosti (délky). Původní objekty mohou být vymazány – podle nastavené proměnné DELOBJ. Lze použít na převod nestandardních objektů na linie zpracovatelné Civilem. Volitelně jsou zachovány původní vrcholy křivky a volitelně lze výslednou křivku optimalizovat – přímé úseky, resp. úseky, kde odchylka nepřekročí 1/10 délky segmentu, nebudou segmentovány.

Last updated