Odstranit duplicitní body

Vymazání duplicitních bodů a COGO bodů

Příkaz csct_delduppts prohledává celý výkres a hledá všechny COGO body a AutoCAD body (POINT). Jakmile najde shodu, jeden z nich maže, resp. v daném umístění ponechá pouze jediný bod. Shodou se rozumí buď shoda v souřadnici XY, nebo úplná shoda XYZ, jak si zvolíte. V případě půdorysné shody funkce vymaže bod, který NEBYL editován jako poslední. Příklad: Nakreslím bod 1, pak bod 2, pak bodu 1 upravím výšku. Oba body leží na stejné souřadnici XY. Jelikož byl bod 1 upraven jako poslední, funkce jej ponechá a smaže bod 2.

Last updated