COGO body z příčných řezů

Definuje polohu vytyčovacích COGO bodů v příčných řezech, vkládá COGO body do situace.

Příkaz csct_cogozpr je určen pro vytváření COGO bodů ze zobrazení příčného řezu. Uživatel definuje polohu bodů v řezech, následně jsou COGO body vytvořeny v situaci. Pro snadnější práci je možné dočasně vykreslit polohu bodů v řezech. V plovoucím dialogovém okně lze k jednotlivým bodům zapsat hrubý popis.

Nástroj je určen pro Autodesk® Civil 3D® 2021 a novější.

Nástroj COGO body z řezů

Last updated