Extrahovat příčné řezy

Převod vybraných příčných řezů na AutoCAD entity

Příkaz csct_explode_sectionview převádí vybrané příčné řezy na jednoduché AutoCADovské entity. Po extrakci jsou entity vloženy do nového, prázdného výkresu, jehož DWT šablonu můžete zvolit (netahá si s sebou všechny styly). Při změně parametrů koridoru dojde v Civilu 3D k automatickému překreslení všech zobrazení příčných řezů, dojde-li však ke změně pouze u jednoho z řezů, je díky této aplikaci daleko efektnější vyměnit na finálním výkrese starý příčný řez za nový. Projektanti vodohospodářských staveb ji také s úspěchem použijí při zrcadlení příčných řezů v pohledu proti nebo ve směru toku.

Last updated