Hromadné přejmenování

Hromadné přejmenování stop příčných řezů (SPR)

Příkaz csct_sprx přejmenuje vybrané stopy nebo celou skupinu stop příčných řezů sestupně, vzestupně nebo s volitelnou předponou. Vhodné například pro přejmenování a přečíslování příčných profilů u vodních toků nebo vynesení podrobných bodů osy koleje do zobrazení podélného profilu.

Last updated