Civil Tools
CZ
Search
K

Hromadné cílování koridoru – CMT

Efektivnější metody hromadného cílování
Nástroj zjednodušuje postup cílování složitějších koridorů pomocí textových filtrů a výběrem entit přímo z modelového prostoru. Netřeba zbytečně přepínat mezi typy objektů při cílování na trasu či křivku.
Jednoduše lze nastavit více parametrů přes různé regiony, podsestavy a dokonce i základny. Jednoduché okno kompletně nahrazuje standardní dialog v Civil 3D a maximálně jej zjednodušuje. Dialog je plovoucí (nemodální), tudíž se lze volně pohybovat v modelovém prostoru i při nastavování cílů a netřeba jej zavírat. Můžete tak snadno průběžně pozorovat výsledky své práce.
Dialog nástroje Hromadné cílování koridoru
Nastavení cílů v nástroji Hromadné cílování koridoru
Nástroj Hromadné cílování koridoru