Civil Tools
CZ
Search
K

DGN spline na polyline

Převede spline křivky z .DGN souborů
Příkaz csct_DGNspline2poly převede 3D spline (např. z DGN souborů) na segmentované křivky – entity typu polyline nebo 3D polyline – se zachováním původních vrcholů spline.