Hromadná změna parametrů podsestav

Slouží k rychlému výběru podsestav a hromadnému nastavení jejich parametrů.

Příkaz csct_zmena_parametru_podsestav umožní uživateli snadno vybírat konkrétní podsestavy z výkresu, a to na základě filtrování podle koridoru, šablony, strany nebo názvu podsestavy. Po výběru podsestav lze v dalším dialogovém okně nastavit jejich parametry. Pokud podsestavy obsahují totožné parametry, tak jsou automaticky sloučeny do jediného parametru.

Last updated